Valsts atbalsta programmas biznesam

SIA “Pašvaldību konsultāciju centra” sniegtie pakalpojumi biznesam:

Projektu pamatojumu izstrāde sekojošām valsts atbalsta programmām finanšu pieejamības veicināšanā:
1. Kredītu garantijas: pagarināta aizdevumu garantiju piešķiršana līdz 31.05.2016.;
2. Īstermiņa eksporta kredītu garantijas: līgumu slēgšanas termiņš līdz 30.06.2016.;
3. Mezanīna aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem;
4. Mikrokredīti un atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem: aizdevumu līgumu slēgšanas termiņš līdz 30.06.2016.
5. Sēklas  kapitāla investīcijas (Imprimatur Capital): investīciju periods līdz 30.06.2016.;
6. Izaugsmes kapitāla investīcijas (ZGI Capital): investīciju periods līdz 30.10.2016.;
7. Izaugsmes kapitāla investīcijas (FlyCap): investīciju periods līdz 30.10.2016.;
8. Izaugsmes kapitāla investīcijas (Expansion Capital): investīciju periods līdz 30.10.2016.;
9. Šveices mikrokredīti: aizdevumu līgumu slēgšana līdz 30.06.2019.;
10. MVU izaugsmes aizdevumi: aizdevumu līgumu slēgšana līdz 30.12.2020.

Lauku atbalsta dienesta realizētās atbalsta programmas:
1. atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību izveidei un attīstībai;
2. atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu izveidei un darbībai, kas paredz maksimālo apjomu vienai EIP darba grupai projektu īstenošanai 500 000 EUR ar atbalsta intensitāte līdz 90%