Sniedzamie pakalpojumi

1. Finanšu konsultācijas, ietverot finansēšanas modeļu izstrādi investīciju projektiem;
2. Konsultācijas par Latvijā un ES pieejamajiem struktūrfondiem, struktūrfondu projektu sagatavošana.
3. ES fondu līdzfinansējuma izmaksu un ieguvumu un ekonomiskās ietekmes analīze;
4. Tehniski ekonomisko pamatojumu un biznesa plānu izstrāde;
5. PPP projektu izstrāde, dokumentācijas sagatavošana;
6. Biznesa vērtēšana pasūtītāju un LR Uzņēmumu reģistra vajadzībām;
7. Dokumentu sagatavošana aizdevumu saņemšanai Altum, vietējās komercbankās un Pasaules finanšu institūcijās.