Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 31 393 658 EUR

Finansējuma saņēmēji:
Pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības

Atbalstāmās darbības atbilstoši pašvaldību integrētās attīstības programmām:

  • pašvaldību ēku renovācija un rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai;
  • ēku energosertifikācija;
  • būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai (norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēkas inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācijas, enerģijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedie skaitītāji un ventilācijas sistēmas);
  • atjaunojamo energoresursu izmantošana ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti energoefektivitātātes rādītāji un šādu iekārtu uzstādīšana ir ekonomiski pamatota, t.sk. pasākumi lokālo siltumavotu energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai;

PKC pakalpojumi:

  • Projekta iesnieguma veidlapas sagatavošana;
  • Iepirkumu procedūru organizēšana;
  • Energoefektivitātes eksperta izstrādāts ēkas energoaudits;
  • Tehniskā dokumentācija;
  • Projekta ietvaros sasniegto rādītāju uzraudzība.